Skip to content

Политика за поверителност

във връзка с обработването на лични данни

Последно актуализирана и в сила от: 26.02.2021

Ние от Дружество Уебдеш ЕООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за свой основен приоритет, с оглед на което ще прилагаме и ще вложим всички
необходими законови средства и усилия, за да събираме, съхраняване и обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), както и съобразно приложимото законодателство в Република България.

Настоящата политика има за цел да Ви запознае с начина, по който събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с получаването на продукти и услуги чрез нашия уеб сайт.

Дружество Уебдеш ЕООД си запазва правото периодично да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност с цел отразяване актуалния начин, по който се обработват Вашите лични данни.

Дружество Уебдеш ЕООД е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 204986610, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Банишора, блок 27, вх. Г, ет. 6, ап. 64, представлявано от управителя Павлина Дешева, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „ние“. За целите на законодателството в областта на защитата на личните данни на физическите лица, ние се явяваме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие имате контрол над вида информация, която ни предоставяте. Възможно е да разглеждате нашия сайт без да ни предоставяте лична информация. Въпреки това има конкретни ситуации, които може да изискват да ни предоставите лични данни.

Примерни случаи, които изискват да предоставите такава информация са при попълване на контактни форми, закупуване на продукт през сайта ни и изпращане на запитване и съобщения през сайта ни. Други възможни случаи:

 • Когато сте поискали да получите информация или помощ, като попълните нашия формуляр за контакт, за да ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на уебсайта, който го позволява;
 • Когато се запишете за нашия блог;
 • Във връзка с всеки раздел на уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни;
 • Когато закупите продукт през сайта ни.

Данни, които събираме, съхраняваме и обработваме, когато се свържете с нас чрез контактната ни форма:

 • Вашето име;
 • Вашият имейл адрес.

Данни, които събираме, съхраняваме и обработваме, когато закупите продукт през сайта ни:

 • Име;
 • Фамилия;
 • Име на компания (По желание);
 • Държава;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес;
 • Данни на компания за издаване на фактура (По желание, ако сте заявили, че искате да ви бъде издадена фактура).

Данни, които събираме, съхраняваме и обработваме, когато се абонирате за нашия бюлетин през сайта ни:

 • Имейл адрес.

Когато използвате профила си в социалните медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook и т.н., ние имаме правото да обработваме личните данни, които сте направили видими в профила ви. Накратко, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

 • Отговаряне на вашите запитвания;
 • Обработка на заявките ви;
 • Уведомяване за актуализации и новини във връзка с инсталиран софтуер, плъгин и тн. на Ваш сайт;
 • Откриване, разследване и предотвратяване на действия, които може да са в нарушение на нашите политики, или са незаконни.

Освен това, можем да събираме и впоследствие да обработваме определена информация относно Вашето онлайн поведение при сърфиране в уеб сайтът ни, за да персонализираме Вашето преживяване и да изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. Можете да научите повече в тази връзка, като се запознаете с раздела относно обработването по-долу.

В нашия уеб сайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който бива съхраняван на компютъра на посетителя на уеб сайта за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с даден уеб сайт. Всеки сайт може да изпрати „бисквитка“ на браузъра, ако настройките на последния го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил „бисквитки“, да има достъп до съхранената информация. Уеб сайтът webdesh.com използва „бисквитки“ за съхраняване на предпочитанията на отделните посетители на сайта, както и за обобщен анализ на посещаемостта, като „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

За повече информация относно използваните „Бисквитки“, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

3.1. Предоставяне на услуги, предлагани чрез уеб сайта на Дружеството

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на всякакви проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с направените от Вас заявки от сайта на Уебдеш ЕООД;
 • обработване на заявка за дизайн на уеб сайт посредством нашата онлайн форма;

Обработването на Вашите лични данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и Дружеството. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимите законови разпоредби на територията на Република България, включително данъчното и счетоводното законодателство.

3.2. Маркетинг

Нашето желание е Вие винаги да сте осведомен/а за всички предстоящи събития, както и за най-добрите предложения относно продуктите и услугите, организирани или предлагани от страна на Дружеството. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения, които съдържат обща и тематична информация.

За да Ви предоставим информация, която е релевантна за Вас, можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани/ закупени продукти, предходни предпочитания), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при строго спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях, не пораждат никакви правни последици за Вас.

3.3. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които има необходимост ние да използваме или да предаваме информация, за да защитим правата на Дружеството. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уеб сайта на Дружеството срещу кибератаки;
 • мерки за своевременно предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.


Главната причина за тези видове обработване са законните интереси на Дружеството,
свързани със защитата на дейността му, като ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки се съобразяват едновременно както с нашите интереси, така и с Вашите основни права и свободи.

Вие винаги можете да отправите искане към нас да изтрием определена информация, отнасяща се до Вас, и ние ще уважим това искане, като запазим определена информация, в случай че приложимото законодателство или законни интереси налагат това.

Дружеството се ангажира да прилага най-високите стандарти на етични и юридически практики във всички свои дейности, включително защитата на личните данни на всички потребители на уебсайта. С изключение на случаите, посочени по-долу, няма да разкриваме, нито ще позволим на никое лице извън дружеството да има достъп до личната ви информация или да я използва.

В зависимост от спецификата на всеки конкретен случай, можем да предаваме или да предоставяме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • доставчици на куриерски услуги.


Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията въз основа на договори, сключени с тях, и са задължени да защитават поверителността и сигурността на Вашата лична информация и данни. Те не са упълномощени да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на извършване на услугите, възложени от дружеството.

Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, имаме право да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните Ви данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри, като непрекъснато прилагаме технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Дружеството непрекъснато преоценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:

 • спомага за защитата на Вашите лични данни от достъп или разкриване;
 • идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на нашия уеб сайт;
 • минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.


Въпреки мерките, които прилагаме за защитата на Вашите данни, ние сме наясно, че по принцип предаването и обработването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, тъй като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни на територията на Република България.

Въпреки това, съществува възможност някои от Вашите данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено и контролирано, с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате корекция на данни в нашите файлове, достъп до Вашите данни, и/ или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. Освен това, Вие разполагате с правото да поискате изтриване на всички налични при нас Ваши лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Горепосочените права можете да използвате, като изпратите имейл до адрес: [email protected]. Ако не сте доволни от начина, по който обработваме личните Ви данни, моля, уведомете ни и ние ще разгледаме Вашите притеснения, като използвате горните средства за комуникация.

Следва да вземете предвид следните обстоятелства, ако желаете да упражните тези права:

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено назовавано „искане за достъп на субекта на данните“). Това Ви предоставя възможност да получите копие от личните си данни, които получаваме и съхраняваме, и да проверите дали са законно обработвани.

Коригиране
Можете да поискате от нас да коригираме или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. Възможно е да се свържем с Вас за удостоверяване на неточността на данните, преди да ги поправим.

Изтриване на данни
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено при наличие на някое от следните обстоятелства:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Вие сте оттеглил/а Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие);
 • упражнявате законно право на възражение;
 • те са били незаконно обработвани;
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, в случай че обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение;
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция.


Ограничаване на обработването на данни
Можете да отправите искане към нас за ограничаване на обработването на Вашите лични данни, но единствено ако присъства някое от следните условия:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност;
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити;
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция;
 • Вие вече сте упражнил/а правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на Дружеството, или на друго физическо или юридическо лице.


Преносимост на данни
Можете да отправите искане към нас да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас;
 • обработването се извършва с автоматично средство.


Право на възражение
Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни поради свързани с Вашата конкретна ситуация причини и основано на нашите законни интереси, ако считате, че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това, можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили), без да е необходимо да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения
Можете да отправите искане към нас да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас; или
 • Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

 • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
 • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи;
 • се базира на Вашето изрично съгласие.


Жалби
Разполагате със законовото право да депозирате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни. На територията на Република България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са следните:

Комисия
за защита на лични данни
Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” № 2
Тел. 02/91-53-519
E-mail: [email protected]
Интернет страница: http://www.cpdp.bg/

Без да ограничаваме по какъвто и да било начин Вашето законово право да се свързвате с надзорния орган по всяко време, Ви молим да се свържете с нас предварително и обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим възникналите проблеми по взаимно съгласие.

Ако имате някакви въпроси относно нашата Политика за поверителност и начина, по който събираме, съхраняваме и използваме личните ви данни, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес [email protected].