Startup Culture Guide

#STARTUPCULTURE PROJECT
Е начин да помогнем на всички нововъзникващи начинания по целия свят да станат устойчиви фирми! Това е изследване на докторанти с фокус върху формирането на организационната култура и ефективността на екипа в новосъздадените начинания.

Още за  Startup Culture Guide

Ева (основател на startupculture.guide) казва за проекта:

„Комбинирайки двата си интереса: в организационната психология и изграждането на компании в момента съм докторант в Софийския университет. Разглеждам формирането на организационна култура и ефективност на групата в нововъзникващи начинания. Горд стипендиант на стипендията „Фулбрайт“, аз съм гостуващ изследовател в Университета в Южна Калифорния, САЩ, така че изследването ще бъде интернационално и истинско.

Благодарение на ценностите на семейството си и всички преживявания и шансове в живота, имам огромно желание да въздействам и понастоящем работя по проект, който да помогне на новите начинания да развият устойчива организационна култура, която води до ефективност на бизнеса „.

Related Projects
 • Entrepregirl
  Entrepregirl
  Инициатива / НПО
 • BBQ Zona
  BBQ Zona
  Бизнес Инициатива / НПО
 • EDIT
  EDIT
  Инициатива / НПО
 • ABLE
  ABLE
  Инициатива / НПО
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt