Startup Culture Guide

#STARTUPCULTURE PROJECT
Е начин да помогнем на всички нововъзникващи начинания по целия свят да станат устойчиви фирми! Това е изследване на докторанти с фокус върху формирането на организационната култура и ефективността на екипа в новосъздадените начинания.

Още за  Startup Culture Guide

Ева (основател на startupculture.guide) казва за проекта:

„Комбинирайки двата си интереса: в организационната психология и изграждането на компании в момента съм докторант в Софийския университет. Разглеждам формирането на организационна култура и ефективност на групата в нововъзникващи начинания. Горд стипендиант на стипендията „Фулбрайт“, аз съм гостуващ изследовател в Университета в Южна Калифорния, САЩ, така че изследването ще бъде интернационално и истинско.

Благодарение на ценностите на семейството си и всички преживявания и шансове в живота, имам огромно желание да въздействам и понастоящем работя по проект, който да помогне на новите начинания да развият устойчива организационна култура, която води до ефективност на бизнеса „.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt