Start It Smart

Start It Smart е предприемаческа организация, основана през 2009 година от петима студенти от Софийски Университет “Св. Климент Охридски” – Димитър Караманчев, Петър Шарков, Иван Чомаков, Петър Младенов, Димитър Пантелеев. По това време те се сблъскват с трудностите при стартиране на собствен бизнес, което довело до осъзнатата необходимост от създаването на общност от хора със сходни интереси и проблеми, с които да споделят опит и да учат един от друг.

Още за Start It Smart

Няколко месеца по-късно те организират състезание за иновативни бизнес проекти, което бързо достига до национално ниво и по-късно прераства в акселераторската програма 3Challenge.

Дейността им се разраства чрез редица вдъхновяващи събития, таргетирани към българската предприемаческа екосистема. До днес повече от няколко стотин човека са били част от екипа на Start It Smart и са извели организацията на лидерска позиция както на национално, така и на европейско ниво.

ПРОЕКТИ

Start It Smart е създателят на първата в България пре-акселераторска програма Start It Smart | Pre-Accelerator и на множество други проекти, с които подпомагаме младите предприемачи – събития, уъркшопи, консултантски услуги, състезания по предприемачество, обучения, менторства и други.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ

В Start It Smart събираме хора, които приемат предприемачеството в България като лична кауза – развиват се активно в тази сфера и искат да помогнат и на други да успеят.

РАЗВИТИЕ

Start It Smart дава възможност на своите членове не само да работят с продуктивен и постоянно развиващ се екип, но и да се запознае с всички хора, които са активна част от предприемаческата екосистема в страната.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt