Edit

EDIT е отворена мрежа, която има за цел да признае и насърчи потенциално успешните сектори на българската икономика.

 

Още за Edit.bg

Нашите общи цели са:

Укрепване на дигиталната общност.

Споделяне на умения, знания и технологии.

Сравнителен анализ на българската дигитална индустрия.

Подобряване на бизнес средата.

Нашите ценности:

Откритост – Ценим всички, които се осмеляват и ги приветстваме

Свързване – Ние сме мрежа, разнообразна и единомислеща

Синергия – Ние сме повече заедно

Технологични – Ние прегръщаме технологиите, за да дадем възможност на нашето общество

Нови пътища – Откриваме начини да се развиваме чрез иновации

Страст – Нашите мечти са по-големи от всичко друго

Издигането на нацията – Водим нашето общество напред

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt