ABLE

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които допринасят за развитието на средата около себе си, независимо къде се намират. Cрещат се по време на участието си в програмата “Младите лидери на България” (BYLP).

Още за ABLE

Решават да основат неправителствена организация, която да послужи като платформа за идеи им и осъществяването на положителна промяна в България. От тогава с пропорционалното нарастване на членовете на организацията се увеличават и проектите им, влиянието им върху българското общество и успехите им. Някои от най-известните им проекти са:

  • CESA (Central European Startup Awards)
  • ABLE Mentor
  • Leader Talks
  • Leadership.bg
  • ABLE Council Leaders
Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt